Πολιτική

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Νέοι πόροι σχεδόν δύο εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης

Η έγκριση ήλθε με απόφαση του Υπουργού, Νότη Μηταράκη

Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, εγκρίθηκαν από το Ταμείο Αλληλεγγύης επιπλέον χρηματοδοτήσεις ύψους 1.92 εκατ. ευρώ, σε πέντε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού, στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών που συμβάλλουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, ο Δήμος Ελευσίνας, ο Δήμος Ιωαννιτών και ο Δήμος Λαρισαίων επιδοτούνται με 1.92 εκατ. ευρώ συνολικά, για δημοτικά έργα, έπειτα από προτάσεις που κατέθεσαν κατά την κρίση τους και βάσει των τοπικών αναγκών.

Συνολικά έχουν εγκριθεί 153 έργα ύψους 65.565.014,43€ σε 38 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 116) το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα ακόλουθα έργα:

Τέλος, σημειώνεται ότι έχουν δοθεί –μέχρι σήμερα– συνολικά 112.340.301,64€, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 26.489.371,83€ για δημοτικά τέλη και 20.285.915,38€ για έκτακτες επιχορηγήσεις / αποζημιώσεις, επισημάνθηκε στην ενημέρωση του Υπουργείου.

Back to top button