Ειδοποίηση σφάλματος από τον πάροχο:
Connection Error:http_request_failed

Ετικέτα: πολεοδομία

Ετικέτα: πολεοδομία

Καταγγελίες δημάρχων για ρυθμίσεις που έφεραν ασύμμετρη επιβάρυνση του οικιστικού περιβάλλοντος

Καταγγελίες δημάρχων για ρυθμίσεις που έφεραν ασύμμετρη επιβάρυνση του οικιστικού περιβάλλοντος

Μπορεί ρυθμίσεις που αποσκοπούσαν στην προστασία του αστικού περιβάλλοντος να είχαν τελικά αποτέλεσμα και οι πόλεις να επιβαρύνθηκαν με περισσότερα κτίρια; Την τελευταία δεκαετία, με…