Ειδοποίηση σφάλματος από τον πάροχο:
Connection Error:http_request_failed

Ετικέτα: μείωση προσωπικού

Ετικέτα: μείωση προσωπικού

Ο σχεδιασμός των τραπεζών για μείωση προσωπικού και καταστημάτων

Συνεχίζεται, αν και με μικρότερους ρυθμούς, η συρρίκνωση προσωπικού και δικτύου καταστημάτων στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι οποίες διαφοροποιούν πλέον αισθητά τη στρατηγική τους σύμφωνα…