Ειδοποίηση σφάλματος από τον πάροχο:
Connection Error:http_request_failed

Πράσινο φως από Κομισιόν για την εκταμίευση της τελευταίας δόσης

«Η σημερινή έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας για την Ελλάδα είναι η πρώτη που συντάσσεται για τη χώρα μετά τη λήξη του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας τον Αύγουστο του 2022» ,σημειώνεται από την Κομισιόν.

Στην έκθεση διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της, παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Η έκθεση αυτή θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για να αποφασίσει το Eurogroup σχετικά με την αποδέσμευση της τελευταίας δόσης των μέτρων για το χρέος που εξαρτώνται από την πολιτική και συμφωνήθηκαν τον Ιούνιο του 2018», τονίζεται, δίνοντας σήμα για την εκταμίευση της τελευταίας δόσης των υπερκερδών των ελληνικών ομολόγων που παρακρατούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες κρατών-μελών.

Η μεταπρογραμματική εποπτεία αξιολογεί την ικανότητα αποπληρωμής των κρατών μελών που έχουν επωφεληθεί από προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής. Οι εκθέσεις μεταπρογραμματικής εποπτείας για την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο και την Πορτογαλία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι και τα πέντε κράτη μέλη διατηρούν την ικανότητα αποπληρωμής του χρέους τους.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, η ελληνική οικονομία συνέχισε να ανακάμπτει με σταθερό ρυθμό το πρώτο εξάμηνο του 2022, αλλά η οικονομία αναμένεται να επιβραδυνθεί τα επόμενα τρίμηνα ως συνέπεια της ενεργειακής κρίσης και του επακόλουθου πληθωριστικού σοκ.

«Η δημοσιονομική πολιτική παραμένει υποστηρικτική το 2022, αλλά αναμένεται να συσταλεί καθώς τα μέτρα στήριξης που σχετίζονται με την πανδημία σταδιακά καταργούνται και το δημοσιονομικό κόστος των ενεργειακών μέτρων μειώνεται», προστίθεται.

Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών συνεχίστηκε. Ωστόσο, «παρά τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν προκλήσεις στο μέλλον, καθώς η οικονομία επιβραδύνεται».

Σχετικά με τις δεσμεύσεις πολιτικής της Ελλάδας, η έκθεση διαπιστώνει ότι οι αρχές τήρησαν τις δεσμεύσεις τους σε διάφορους τομείς, ιδίως τη δημοσιονομική πολιτική, τη φορολογική διοίκηση, τη δικαιοσύνη, τις μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, κτηματολόγιο και ιδιωτικοποιήσεις.

Σε ορισμένους τομείς έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά απαιτούνται περαιτέρω βήματα για να για την πλήρη επίτευξη των στόχων- αυτό ισχύει κυρίως για την εφαρμογή της πρωτοβάθμιας υγείας και περίθαλψης, την κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των καθυστερήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η έκθεση θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για την Eurogroup προκειμένου να λάβει απόφαση σχετικά με την αποδέσμευση της τελευταίας δόσης των μέτρων για το χρέος που εξαρτώνται από την πολιτική.

Μεγάλες μακροοικονομικές ανισορροπίες 

Η Ελλάδα παραμένει μία από τις χώρες με μεγάλες μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η έκθεση της Κομισιόν που αφορά στον Μηχανισμό Επαγρύπνησης θεωρεί ότι οι οικονομικές προκλήσεις είναι παρούσες στα κράτη μέλη.

Η έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δικαιολογούνται εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις για τα εν λόγω κράτη μέλη που είχαν υποβληθεί σε εμπεριστατωμένη επισκόπηση κατά τον προηγούμενο ετήσιο κύκλο μακροοικονομικών ανισορροπιών διαδικασίας εποπτείας και θεωρήθηκε ότι αντιμετωπίζουν υπερβολικές ανισορροπίες ή ανισορροπίες. Σε αυτά συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και τη Σουηδία.

Οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις θα αξιολογήσουν κατά πόσον οι εν λόγω ανισορροπίες επιδεινώνονται, βρίσκονται υπό διόρθωση ή ήδη έχουν διορθωθεί, με σκοπό την επικαιροποίηση των υφιστάμενων αξιολογήσεων και την αξιολόγηση πιθανών εναπομενουσών αναγκών πολιτικής.

Επιπλέον, η έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης επισημαίνει την ανάγκη στενής παρακολούθησης των δυνητικά επικίνδυνων τάσεων που έχουν τις ρίζες τους στις πιέσεις του διαφορικού κόστους και των τιμών και στη σχετική δυναμική της ανταγωνιστικότητας, ή στις εξελίξεις στην αγορά ή και στα δύο θέματα, οι οποίες επηρεάζουν ορισμένα κράτη μέλη που δεν είχαν αποτέλεσαν αντικείμενο εμπεριστατωμένης επισκόπησης το 2021/2022 (Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο και Σλοβακία).

Τα δημοσιονομικά της Ε.Ε.

Για το σύνολο της ζώνης του ευρώ, ο προβλεπόμενος για το 2023 γενικά ουδέτερος δημοσιονομικός προσανατολισμός και η σύνθεσή του είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνες με τις συστάσεις του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2022 και τη δήλωση του Eurogroup σχετικά με την απάντηση της δημοσιονομικής πολιτικής στις υψηλές τιμές της ενέργειας και τις πληθωριστικές πιέσεις της 3ης Οκτωβρίου 2022.

Ωστόσο, δεδομένης της αβεβαιότητας όσον αφορά την εξέλιξη των τιμών της ενέργειας και της απουσίας πληροφοριών σχετικά με την πιθανή παράταση των ενεργειακών μέτρων έως το 2023 για τα περισσότερα κράτη μέλη, υπάρχει κίνδυνος ο δημοσιονομικός προσανατολισμός να αποδειχθεί τελικά πιο επεκτατικός από ό,τι προβλέπεται σήμερα.

Όσον αφορά τα κράτη μέλη με υψηλό χρέος, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι τα δημοσιονομικά σχέδια της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Ισπανίας είναι σύμφωνα με τις δημοσιονομικές κατευθύνσεις που περιέχονται στις Συστάσεις του Συμβουλίου. Επίσης, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία σχεδιάζουν να διατηρήσουν τις εθνικά χρηματοδοτούμενες επενδύσεις.

Όσον αφορά τα κράτη μέλη με χαμηλό/μέσο χρέος, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι τα δημοσιονομικά σχέδια της Κροατίας, της Κύπρου, της Φινλανδίας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας και της Μάλτας είναι σύμφωνα με τη δημοσιονομικές συστάσεις του Συμβουλίου.

Η Κύπρος, η Λετονία και η Μάλτα δεν σχεδιάζουν να διατηρήσουν τις εθνικά χρηματοδοτούμενες επενδύσεις.

teo dev

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Read also x