Πολιτική

Παρέμβαση της Κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη; – Η περίεργη και ύποπτη υπόθεση της σύστασης τρίτου Πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου

«Ποιος» κρύβεται από πίσω; Και ποιες «εκκρεμείς» υποθέσεις θα ενταχθούν;

Περίεργα πράγματα, που δημιουργούν υποψίες για εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων, τελικά συμβαίνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή γύρω από τις νομοθετικές εξελίξεις σχετικά με την Δικαιοσύνη, στο βαθμό που να δημιουργούνται υπόνοιες ότι επιχειρείται χειραγώγηση συγκεκριμένων υποθέσεων!

Ας γίνουμε πιο σαφείς: Έγινε νόμος του Κράτους και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το σχέδιο νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης, στο οποίο προωθείται η δημιουργία τρίτου Πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου, προκειμένου να επιταχυνθεί η εξέταση εκκρεμών υποθέσεων και η απονομή της Δικαιοσύνης!

Το ζήτημα που εγείρεται την ώρα τούτη είναι η πραγματική σκοπιμότητα πίσω από το συγκεκριμένο άρθρο του νόμου!

Ποιος κρύβεται από πίσω, ποιος πίεσε για την σύσταση νέου Πολιτικού τμήματος και ποιες εκκρεμείς υποθέσεις θα ενταχθούν σε αυτό προς εξέταση!

Στην αγορά συζητούνται πολλά, λέγονται άλλα τόσα και μένει να καταδειχθούν στην πράξη οι προθέσεις του Υπ. Δικαιοσύνης που προώθησε τη σχετική νομοθετική απόφαση!

Νέο Τμήμα Α3 Αρείου Πάγου

Στις 9 Μαρτίου 2023 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο νόμος 5028/2023 (ΦΕΚ Α’ 54/9.3.2023) με κυρίως αντικείμενο την αποκέντρωση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και την ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής για τη διεξαγωγή τηλεματικών συνεδριάσεων στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

Στο Κεφάλαιο Δ’ του εν λόγω νόμου, όπου έχουν συγκεντρωθεί υπό τον τίτλο «Λοιπές Διατάξεις», διάφορες διατάξεις που δεν σχετίζονται με το βασικό αντικείμενο του νόμου, έχει προστεθεί η διάταξη του άρθρου 33, με την οποία προβλέπεται η αύξηση των οργανικών θέσεων στον Άρειο Πάγο ως εξής:

«Άρθρο 33 -Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης

Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως εξής: α) Των Αντιπροέδρων Αρείου Πάγου κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έντεκα (11) και β) των Αρεοπαγιτών κατά δυο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα έξι (76).»

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου προκύπτει ότι το ζήτημα που καλείται να αντιμετωπίσει η παραπάνω πρόβλεψη που εισάχθηκε σε ένα από τα τελευταία νομοσχέδια της παρούσας Κυβέρνησης (ουσιαστικά θα επρόκειτο για το τελευταίο, εάν οι εκλογές γίνονταν στις 9 Απριλίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπήρχε) είναι ειδικά η υπέρμετρη επιβάρυνση των Τμημάτων Α1 & Α2 του Αρείου Πάγου, τα οποία φέρονται να εκδικάζουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό υποθέσεων.

Μάλιστα, στη σελ. 38 της αιτιολογικής έκθεσης γίνεται ρητή αναφορά στη δημιουργία τρίτου τμήματος (Α3):

«[…]Για τον λόγο αυτό και κυρίως λόγω της υπέρμετρης επιβάρυνσης των ως άνω Τμημάτων κρίνεται σκόπιμη από τον Άρειο Πάγο η δημιουργία τρίτου (Α3) τμήματος, που θα στελεχωθεί μέσω της αύξησης των οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών που προβλέπει η προτεινόμενη διάταξη».

Back to top button