Αρθογραφία

Η ετεροχρoνισμένη ανάνηψη της Δικαιοσύνης

Το αφήγημα της πανδημίας, η πρόδηλη αντισυνταγματικότητα επιβολής ιατρικών πράξεων άνευ της ρητής συγκατάθεσης των πολιτών, απλώς υπό το καθεστώς στυγνής βίας αλλά και βάναυσης εκβιαστικής εξάρτησης, παράλειψης υποβολής ιατρικής πράξεως, από την περικοπή μισθού εις την εργασία (τόσον εις τον ιδιωτικό όσο και εις τον δημόσιο τομέα), καθώς και η εν γένει επονείδιστη προσταγή προς βίαιη υπακοή, αγάγει τους πολίτες, αφεύκτως προς ένα ανυπέρβλητο ηθικό δίλημμα εξαιτίας και συνεπεία της οργανικής σύγκρουσης καθηκόντων, περί της κατάργησης του πυρήνα του αυτοπροσδιορισμού μας, ως πρόσωπα.

Καθίσταται πρόδηλο ότι εξ αφορμής τους ενεστώτος κράτους δυνάστη, το οποίο αυτοκλήτως επιτίθεται ολοκληρωτικά με το πρόσχημα της υγεία μας και αυθαιρετεί πραξικοπηματικά, με την άσκηση απροκάλυπτης θεσμικής βίας, βιώνουμε πρωτόγνωρες υπαρξιακές καταστάσεις όπου καταλύεται εκ βάθρων η έννοια του θεμελιώδους ατομικού δικαιώματος της προσωπικότητάς μας και εξοστρακίζεται πάσα έννοια ελευθέρας διαθέσεως του εαυτού μας.

Εν άλλοις λόγοις δηλαδή, καθιστάμεθα δια νόμου έρμαια ενός δήθεν κράτους το οποίο ενδιαφέρεται ως πιο επαΐον δια την υγεία μας, δια την συλλογική υγεία, εξ αυτού του λόγου, επιβάλλει δρακόντεια μέτρα καταδίωξης ως προς τους αντιφρονούντες μη συμμορφούμενους, καθότι προασπίζει την δημόσια υγεία, ως οφείλει, εξ αυτού του λόγου χορηγεί πιστοποιητικά εμβολιασμού, κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση των πάλαι ποτέ, πιστοποιητικών φρονημάτων.

Ο όζων ολοκληρωτισμός φέρει την ίδια ωμή οσμή και η μέθοδός του καθίσταται κυνική και βίαιη όπως ανέκαθεν συνέβαινε, παρά ταύτα, η ίδιαη κυβέρνηση, παρά την παταγώδη αποτυχία της ως προς την νομική στήριξη του ως άνω αφηγήματος των αλλεπάλληλων εγκλεισμών, προϊόν της αμιγώς κρατικής βίας, μέσω των διατεταγμένων οργάνων της, παρά ταύτα το προβάλλει μέσω των έμμισθων τηλεοπτικών διαύλων φερεφώνων, ως δήθεν επιτυχία προκειμένου απλώς να παρελκύσει την κοινή γνώμη.

Μετά την εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης υπέρ της Κυβερνήσεως, το Σ.τ.Ε φέρεται να ανανήπτει με την πρόσφατη έκδοση της αποφάσεως η οποία φέρεται να δικαιώνει τον έντιμο αγώνα των υγειονομικών.
Είναι πρόδηλο ότι δια της υπ. αριθ. 2332/2022 αποφάσεως του Γ’ Τμήματος του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, κρίθηκε ανεκκλήτως ότι η διάταξη του Ν. 4917/2022 δια της οποίας παρατάθηκε η ισχύς της επαναξιολογήσεως της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού των εργαζομένων εις τις δομές υγείας άχρι την 31-12-2022, καθίσταται αντίθετη προς την θεμελιώδη Συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Η ως άνω απόφαση ερείδεται ανυπερθέτεως εις το γεγονός ότι το Γ’ Τμήμα του ΣτΕ συνεκτίμησε τις προγενέστερες αποφάσεις της Ολομέλειας, οι οποίες είχαν κρίνει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται δια την προστασία της δημόσιας υγείας κατά του –covid 19-,όπως εν προκειμένω ο υποχρεωτικός εμβολιασμός εργαζομένων, δέον όπως εξετάζεται περιοδικώς υπό των αρμοδίων κρατικών οργάνων, αναλόγως προς τα υφιστάμενα επιδημιολογικά δεδομένα και την εξέλιξη των εγκύρων επιστημονικών παραδοχών.

Τηρουμένων των ως άνω αναλογιών, βάσει του ανωτέρω σκεπτικού συνάγεται ότι εκ του χρόνου που δημοσιεύθηκε ο Ν. 4917/2022 (31-03-2022) εξεδόθη η προσβαλλόμενη Υπουργική απόφαση (14-04-2022), έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα 8 και πλέον μηνών, από την λήψη του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εργαζομένων εις τον νευραλγικό εν γένει τομέα της Υγείας, δηλαδή διάστημα που λόγω της φύσεως του μέτρου και των συνεπειών του, υπερβαίνει προδήλως του εύλογο, χωρίς ωστόσο να έχει διενεργηθεί επαναξιολόγησή του, βάσει επίκαιρων, κατά τον χρόνο εκείνο, επιστημονικών και επιδημιολογικών στοιχείων, για την αξία, την αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες των εμβολίων κατά του επίμαχου ιού και την πορεία και την εξέλιξη της πανδημίας, χωρίς όμως να εξειδικεύονται και να προσδιορίζονται συγκεκριμένα τα όποια επιστημονικά δεδομένα καθώς και ο χρόνος, αλλά και να δικαιολογείται βάσιμα η παράταση του χρόνου επαναξιολογήσεως έως την 31η-12-2022, δηλαδή σε δυσαναλόγως επαχθές μέτρο, εις βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων των υγειονομικών, δοθέντος ότι απέχει 9 συναπτούς μήνες υπό την ψήφιση του Ν. 4917/2022.

Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button