Οικονομία

Η Airbnb βγαίνει στον… αέρα: Πρέπει να κοινοποιεί τις συμβάσεις και να υπόκειται σε παρακράτηση φόρου

Τι προβλέπει απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία των εταιρειών βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων

“Φρένο” στις ανεξέλεγκτες βραχυχρόνιες μισθώσεις όπως αυτές της Airbnb βάζει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), σύμφωνα με απόφαση του οποίου θα πρέπει να κοινοποιούνται πληροφορίες από τις συμβάσεις μισθώσεων στις φορολογικές αρχές και να παρακρατείται ο αντίστοιχος φόρος.

«Το δίκαιο της Ένωσης δεν αντιτίθεται ούτε στην υποχρέωση συλλογής πληροφοριών ούτε στην παρακράτηση του φόρου τις οποίες επιβάλλει εθνικό φορολογικό καθεστώς» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.

Η απόφαση βγήκε μετά από προσφυγή της εταιρείας

Η απόφαση έρχεται σε απάντηση προσφυγής από την Airbnb κατά του ιταλικού νόμου που από το 2017 απαιτεί από την εταιρεία και άλλες ιστοσελίδες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης να κοινοποιούν στοιχεία από τα ενοικιαστήρια συμβόλαιά τους στις φορολογικές αρχές και να παρακρατούν φόρο 21% από τα έσοδα ενοικίασης και να τον αποδίδουν στις φορολογικές αρχές.

Η εταιρεία προσέφυγε κατά της νομοθεσίας σε ιταλικό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η φορολόγηση και άλλες υποχρεώσεις αντιβαίνουν στην ευρωπαϊκή αρχή της ελευθερίας στην παροχή υπηρεσιών στο μπλοκ των 27 κρατών-μελών. Το ιταλικό δικαστήριο στη συνέχεια ζήτησε τη γνωμοδότηση του ΔΕΕ.

επισημαίνει το ΔΕΕ.«Η υποχρέωση συλλογής και κοινοποιήσεως στις φορολογικές αρχές των στοιχείων σχετικά με τις συμβάσεις μισθώσεως που συνήφθησαν κατόπιν κτηματομεσιτικής διαμεσολαβήσεως επιβάλλεται σε όλους τους τρίτους, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για φυσικά ή για νομικά πρόσωπα, του εάν τα πρόσωπα αυτά κατοικούν, εδρεύουν ή είναι εγκατεστημένα στην Ιταλία, και του εάν τα πρόσωπα αυτά μεσολαβούν με ψηφιακό ή άλλο τρόπο. Εκ των ανωτέρω το Δικαστήριο συνάγει, στηριζόμενο σε παλαιότερη νομολογία του, ότι η επιβολή τέτοιας υποχρέωσης δεν προσκρούει στην απαγόρευση του άρθρου 56 ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι ισχύει για όλους τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην εθνική επικράτεια»

Δεύτερον, τονίζει πως «η υποχρέωση παρακρατήσεως του φόρου στην πηγή επίσης επιβάλλεται τόσο στους παρόχους κτηματομεσιτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος και όχι στην Ιταλία, όσο και στις επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη εγκατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος. Συνεπώς, κατά το Δικαστήριο, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι η υποχρέωση αυτή απαγορεύει, παρεμποδίζει ή καθιστά λιγότερο ελκυστική την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών».

Αντιθέτως, έκρινε πως η υποχρέωση διορισμού φορολογικού αντιπροσώπου στην Ιταλία βαρύνει αποκλειστικώς ορισμένους παρόχους κτηματομεσιτικών υπηρεσιών που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ιταλία.

Διαβάστε εδώ την απόφαση

Back to top button